Wsparcie dla Biznesu

Asystent4You zdejmie z Ciebie część uciążliwych i pracochłonnych obowiązków, a zaoszczędzony czas możesz wykorzystać na sprawy większej wagi – np. zarządzanie firmą. Korzyści ze współpracy to:

  • elastyczność - indywidualny zakres współpracy dostosowany do klienta,
  • kontakt - elektroniczny, telefoniczny lub w okresowo siedzibie klienta,
  • rozliczenie - projektowe za poszczególne usługi lub ryczałtowe,
  • zasady współpracy - umowa o współpracy stanowiąca m.in. o zachowaniu tajemnicy co do treści umowy, jak i przedmiotu umowy,
  • rozliczenie na podstawie faktury VAT.