Asystentka Zarządu

W zakres oferty dla firm wchodzą czynności wykonywane standardowo przez Asystentów zarządu. Są to m.in.:

  • pomoc w założeniu, rejestracji i likwidacji spółek z o.o.,
  • protokołowanie i przygotowywanie dokumentacji ze zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządów spółek z o.o.
  • archiwizacja dokumentacji i korespondencji,
  • prowadzenie terminarza, umawianie spotkań, przypominanie o ważnych datach,
  • redagowanie korespondencji i pism, formatowanie umów, przepisywanie tekstów,
  • kontakty z urzędami i KRS, wypełnianie wniosków,
  • obsługa spotkań, organizacja konferencji i szkoleń,
  • szkolenia dla asystentek i sekretarek,
  •  … i inne, o których chętnie porozmawiam.