Obowiązek odzysku i recyklingu opakowań – jak to ugryźć?

obowiązek odzysku opakowań

Sprawne zarządzanie odpadami jest dużym wyzwaniem dla wielu firm zajmujących się sprzedażą. Dodatkowo, przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakładają na wybraną część przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, których niewypełnienie może skutkować karami. Zasady określone w akcie prawnym odnoszą się tylko do niektórej części podmiotów. Kogo dotyczy obowiązek odzysku i recyklingu opakowań? Jak skutecznie zająć się ich zarządzaniem, aby ograniczyć koszty? Opisujemy to poniżej.

W jakim celu powstały zapisy prawne związane z obowiązkiem odzysku i recyklingu?

Zasady związane z odzyskiem oraz recyklingiem opakowań mają swoje umocowanie w wyżej wymienionym akcie prawnym. W artykule 17 można przeczytać, że przepisy dotyczą m.in. podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach. Takie przedsiębiorstwo musi zapewniać recykling odpadów zgodnie z zasadami ujętymi w dalszych punktach artykułu. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia określonego poziomu odzysku materiałów surowcowych. Dlaczego jest to ważne? Przede wszystkim ze względu na kwestie ekologiczne. Zbyt duża ilość nieprzetwarzalnych odpadów stanowi spore zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego. Nikłe zaangażowanie w proces recyklingu generuje wyższy poziom zużycia surowców nieodnawialnych. Co istotne, przedsiębiorca  może skorzystać w tym obszarze z pomocy podmiotów zewnętrznych. Podmioty trzecie mogą przejąć na siebie obowiązek i prowadzić m.in. odzysk opakowań z tworzyw sztucznych. Bardzo często skutkuje to niższymi kosztami, a także zdecydowanie mniejszą liczbą wymagań formalnych, np. związanych z tworzeniem sprawozdań.

Formalności związane z odzyskiem i recyklingiem – kwestia sprawozdawczości

Przedsiębiorca, który jest określony ustawowo wprowadzającym, to podmiot wytwarzający opakowania, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia opakowań. Warto zatem zwrócić uwagę na to, iż nie każda firma będzie podlegała tym przepisom. W niektórych sytuacjach sprawa jest jednak klarowna. Przykładowo przedsiębiorca, który produkuje opakowania, bezwzględnie musi dopilnować tego obowiązku. Jednym z problematycznych obowiązków, nakładających na przedsiębiorcę dodatkowe zajęcia jest konieczność prowadzenia dokumentacji w zakresie odpadów opakowaniowych. Wiąże się to nie tylko z potrzebą wykonania skrupulatnych rozliczeń, które nie będą mijać się z prawdą. Warunkiem jest również utrzymanie prawnego charakteru pism, zgodnych z zasadami wyróżnionymi w ustawie. Sprawozdanie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych składa marszałkowi województwa każdego roku. W artykule 45 widnieje jednak zapis, który pozwala podmiotom zrzucić z siebie ten obowiązek i zlecić tworzenie sprawozdań odpowiedniej organizacji odzysku opakowań. To duża korzyść dla przedsiębiorcy, który nie musi tracić czasu na delegowanie pracowników do tworzenia dokumentacji.

Edukacja publiczna, czyli obowiązek ciążący na przedsiębiorcy

Czy to wszystkie zawiłości, które są związane z zarządzaniem odzyskiem i recyklingiem? Niestety, ale nie. Zapisy aktu prawnego poruszają jeszcze kilka kwestii, które nieco komplikują całe przedsięwzięcie. Przykładem dodatkowych obowiązków są publiczne kampanie edukacyjne, a dokładniej – ich przeprowadzanie w praktyce. Wybrani przedsiębiorcy są zobligowani do realizacji ekologicznych kampanii, co ma swoje uwarunkowanie w ustawowym obowiązku dot. edukacji środowiskowej. Część podmiotów zainteresowanych może być przerażona faktem konieczności organizowania zajęć dla pracowników, dbaniem o warstwę merytoryczną warsztatów i organizacją ulotek, plakatów czy folderów informujących. W tym zakresie również przedsiębiorca może skorzystać z pomocy podmiotu trzeciego, który zorganizuje publiczne kampanie edukacyjne dla firm.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj