Kredyt a pożyczka – podobieństwa i różnice

Zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe, proponują klientom wiele usług finansowych. Dzięki temu możesz zdobyć dodatkowe pieniądze na zakup samochodu, mieszkania czy nowych mebli. Wśród najpopularniejszych są kredyty oraz pożyczki. W obydwóch przypadkach usługa dotyczy pożyczania pieniędzy, jednak na różnych warunkach. Jakie są podstawowe różnice?

Czym jest kredyt?

Kredyt jest udzielany tylko przez instytucje bankowe, które przekazują daną ustaloną wcześniej kwotę swojemu klientowi. Taka forma pożyczenia pieniędzy zawsze ma swój cel oraz wyznaczony czas spłaty. Kredyt w banku spłaca się w ratach, które obejmują także prowizje oraz odsetki.

Wszystkie kwestie są regulowane przez Prawo Bankowe. Według niego, kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania kwoty z kredytu w konkretnym, ustalonym wcześniej celu, a także do spłaty w konkretnym terminie. Bank z kolei zobowiązuje się przeznaczyć daną kwotę w konkretnej walucie. Istnieją jednak określone warunki (w zależności od banku), jakie musi spełnić klient.

W przypadku kredytu, kredytobiorca zawsze zobowiązuje się do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami. Jest to forma wynagrodzenia dla banku. Bank sprawdza zdolność kredytową swojego klienta – trzeba przedstawić instytucji swoje źródła dochodu, a bank sprawdza wiarygodność klientów. Dobrze jest posiadać historię kredytową, jednak, jeśli miałeś problemy ze spłatą pożyczek, bank może mieć zastrzeżenia. Kredyt w banku jest także dodatkowo zabezpieczony, np. poprzez hipotekę.

Czym jest pożyczka?

Pożyczka, w odróżnieniu od kredytu, może być udzielana przez każdego. Istnieją specjalne instytucje pozabankowe, które pożyczają swoim klientom pieniądze na konkretnych warunkach. Pod względem prawnym, szybka pożyczka jest regulowana zapisami kodeksu cywilnego. Nie jest istotny cel pożyczanych pieniędzy, dlatego instytucje pozabankowe nie kontrolują, na co zostały one przeznaczone. Umowę może zawrzeć zarówno osoba fizyczna, jak i działalność gospodarcza. Pożyczka może być udzielona bezpłatnie lub odpłatnie. Najczęściej naliczane jest oprocentowanie oraz prowizja. Termin spłaty pożyczki może być ustalony indywidualnie lub być nieokreślony (np. w przypadku pożyczania pieniędzy członkom rodziny). Cała przekazana kwota staje się własnością pożyczkobiorcy.

Pożyczka jest bardziej elastyczną formą pożyczania pieniędzy. Instytucje często nie sprawdzają źródeł dochodu (chociaż mogą poprosić o taki dokument) oraz nie analizują historii kredytowej w takim stopniu, w jakim robi to bank.

Kredyt i pożyczka a umowa

W przypadku pożyczenia pieniędzy od instytucji bankowej, podstawą do określenia warunków jest umowa pomiędzy bankiem a klientem. Musi być ona sporządzona na piśmie. Inna forma nie ma mocy prawnej. Jest ona podstawowym dokumentem, w którym zawarte są kwoty opłat, w tym także prowizji oraz odsetek. W umowie z bankiem zawarty jest także termin całkowitej spłaty. Szybka pożyczka udzielana przez firmy pożyczkowe jest również zawierana na podstawie stosownej umowy. Co więcej, szybka pożyczka, tak samo jak kredyt w banku, wymaga terminowej spłaty. Umowa, na podstawie której zawierana jest szybka pożyczka, powinna zawierać harmonogram spłaty oraz informacje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w regulowaniu należności. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu czy pożyczki, powinniśmy pamiętać o tym, by dobrze przeanalizować sytuację finansową i upewnić się, że stać nas na takie zobowiązanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj