Najpierw wypowiedzenie umowy o pracę, później świadectwo pracy, czyli jak krok po kroku przebiega zwolnienie pracownika

Istnieje kilka możliwych sposobów zakończenia współpracy pomiędzy pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracy, a jego pracodawcą. Jednym z nich jest wypowiedzenie umowy o pracę jeszcze przed czasem jej samoistnego unieważnienia wraz z upływem terminu, do którego została zawarta. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę należy zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia, który przysługuje pracownikowi i pamiętać, że kończy się on zawsze ostatniego dnia miesiąca, na który przypada, lub w sobotę w tygodniu, na który przypada, jeśli jego długość określa się w tygodniach właśnie.

Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek bezzwłocznie wystawić świadectwo pracy. Powinien on dostarczyć je pracownikowi ostatniego dnia zatrudnienia, lub wysłać pocztą nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatecznego rozwiązania umowy. Świadectwo pracy może okazać się kluczowym dokumentem dla pracownika szukającego kolejnego zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

Zanim zaczniesz wypisywać wypowiedzenie umowy o pracę, przygotuj wszystkie niezbędne informacje na temat konkretnego pracownika i warunków jego zatrudnienia, aby ułatwić sobie pracę, nie narażać się na błędy i sprawnie wypełnić wzór.

Najczęściej wypowiedzenie umowy o pracę uznaje okres wypowiedzenia, którego długość zależy od stażu pracy danego pracownika. Jeśli była to umowa o pracę na okres próbny, długość okresu wypowiedzenia będzie wahała się od 3 dni roboczych, gdy umowa zawarta będzie na nie dłużej niż 2 tygodnie, przez tydzień, gdy długość trwania umowy obejmie ponad 2 tygodnie, aż po 2 tygodnie okresu wypowiedzenia, kiedy umowa została zawarta na 3 miesiące.

Kiedy pracownika obowiązuje umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, długość przysługującego mu okresu wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc dla pracownika zatrudnionego od 6 miesięcy do 3 lat,
  • 3 miesiące dla pracownika zatrudnionego dłużej niż 3 lata.

Co ważne, okres wypowiedzenia upływa zawsze w sobotę tygodnia, na który przypada, jeśli mowa o okresie podawanym w tygodniach, albo w ostatni dzień miesiąca, jeśli mowa o okresie podawanym w miesiącach. W praktyce oznacza to, że jeżeli złożymy wypowiedzenie umowy o pracę 15 stycznia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, pracownik zatrudniony będzie aż do ostatniego dnia lutego.

Oczywiście wypowiedzenie umowy o pracę nie zawsze uznaje okres wypowiedzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach porozumienia między pracownikiem a pracodawcą zdecydować się na okres wypowiedzenia, podczas którego pracownik nie będzie zobowiązany do wypełniania żadnych zawodowych obowiązków, lub całkowicie zrezygnować z zachowania okresu wypowiedzenia. Istnieją również wyjątkowe okoliczności rozwiązywania umowy o pracę takie jak zwolnienie dyscyplinarne, które zakłada natychmiastowe zakończenie stosunku pracy.

Świadectwo pracy – formularz do wypełnienia

Najlepiej już ostatniego dnia zatrudnienia pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi świadectwo pracy, na którym zawarte będą takie informacje jak okres zatrudnienia, obejmowane stanowisko, powód rozwiązywania umowy, czy skorzystanie pracownika ze zwolnienia chorobowego, urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego i innych mu przysługujących.

Pamiętaj, że na wysłanie świadectwa pracy do byłego pracownika masz jedynie 7 dni od rozwiązania z nim umowy o pracę. Wypełnij formularz od razu po zakończeniu współpracy i nie narażaj się na konsekwencje w wyniku zbyt późnego dostarczenia dokumentu. Świadectwo pracy jest niezwykle istotne przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia, składania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy, czy ustalania stażu ubezpieczeniowego w ZUSie. Prawidłowo wypełniony formularz ułatwi dalsze działania na rynku pracy dla byłego pracownika i odciąży pracodawcę z ryzyka wypłacania odszkodowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj