PIT-37 przygotowanie do pracy nad deklaracją 2020

Już teraz, na początku 2020 roku podatnicy mają możliwość zapoznania się z formularzami PIT-37 czyli zeznaniami o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, którymi będą rozliczać swój rok 2019. PIT-37 należy przygotować od dnia 15 lutego do maksymalnie dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym którego dotyczy rozliczenie – czyli w praktyce do 30 kwietnia 2020 roku (który przypada w czwartek) podatnicy będą rozliczać się z swoich finansów za rok 2019. Do początku rozliczeń zostało już więc niewiele czasu i jeżeli podatnikom zależy na szybkim i prawidłowym złożeniu deklaracji – to już teraz mogą przemyśleć jak przygotować pracy.

Podstawy deklaracji PIT-37 – nieobowiązkowe korekty, których warto unikać

Jeżeli formularz PIT-37 będzie przygotowywany jako pierwsze zeznanie za 2019 roku, będzie do najprawdopodobniej dokument w celu złożenia zeznania (czyli cel złożenia formularza należy zaznaczyć właściwy kwadrat 1. złożenie zeznania). Dlatego już na początku pracy warto przygotować odpowiednio dokumenty źródłowe, informacje osobowe oraz uaktualnić wiedzę na temat PIT-37. Dzięki temu już pierwszy formularz PIT-37 może zostać ostatnim. Warto przypomnieć, że korekty zeznania nie są w żadnym wypadku obowiązkowe, i jeżeli podatnik za pierwszym razem wypełni go w całości poprawnie nie będzie musiał go uzupełniać ani zmieniać.

 pit-37

Dokument źródłowe – popularny PIT-11

PIT-37 jest deklaracją w której podatnik podaje dane znane sobie „z urzędu” jaki na przykład informacje dotyczące jego danych osobowych czy miejsca zamieszkania. Najważniejsza część formularza dotyczy jednak finansów, których najczęściej podatnik nie zna przecież na pamięć. W szczególności wynika to z faktu, że deklaracja PIT-37 skierowana jest do wszelkiego rodzaju pracowników pracujących z płatnikami, którzy w ciągu roku sami obliczają składki i podatki (za podatnika). Dlatego podatnik przez cały rok nie ma dokładnej kontroli nad tymi sprawami. Jednak deklarację PIT-37 powinien przygotować on – podatnik, a nie jego pracodawca. Zdaniem ustawodawcy tylko podatnik ma wiedzę dotyczącą całokształtu jego sytuacji finansowej, podatkowej i rodzinnej. Dlatego postanowił, że płatnicy mają wystawiać dla swoich „podopiecznych” odpowiednie dokumenty źródłowe, a następnie podatnicy przygotowują docelowe roczne zeznania podatkowe. Dla większości podatników podstawowym dokumentem źródłowym będzie PIT-11, podatnicy powinni otrzymać go w formie elektronicznej lub wydrukowanej do dnia 2 marca 2020 roku (poniedziałek).

Wiedza i możliwości – aktywna postawa podatnika

Przed przystąpieniem do pracy podatnik wie już, że powinien zdobyć odpowiednie dokumenty źródłowe, na przykład PIT-11, które pozwolą mu wypełnić informacje finansowe. Jednak w PIT-37 ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z wielu ulg i zwolnień. Tutaj podatnik musi włożyć pewną ilość samodzielnej pracy jeżeli z takich chciałby skorzystać. Ulgi i zwolnienia pozwalają w dużym skrócie obniżyć zobowiązania podatkowe – jednak nie są one obowiązkowe do skorzystania. Oznacza to, że podatnik może, ale nie musi ich wykorzystać. Jeżeli chciałby to zrobić musi wykazać się pewną aktywnością i dochowa należytej staranności – w tym sensie, że powinien zapewnić sobie odpowiednią widzę i informacje o przysługujących mu i możliwych od wykorzystania ulgach i zwolnieniach w PIT-37 w 2020 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj