Polskie czasopisma prawnicze – Top 10

Czasopisma prawnicze są bazą bardzo obszernej wiedzy z tematyki szeroko pojętego prawa. Obecnie duża część tradycyjnie wydawanych czasopism dostępna jest również online, dzięki czemu z treścią niezbędnych dla nas informacji możemy się zapoznać bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujemy. Dlaczego warto czytać polskie czasopisma prawnicze i które z nich są najbardziej prestiżowe?

Jak często ukazuje się periodyk prawniczy?

Czasopisma poruszające tematykę prawa wydawane są cyklicznie. Najczęściej spotykane są magazyny występujące w formie miesięcznika oraz kwartalnika prawniczego, rzadziej również w formie tygodnika prawniczego. Najpopularniejszym i zarazem najlepszym z nich przyznawana jest od MNiSW (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) punktacja czasopism, a następnie są one umieszczane na wykazie czasopism naukowych.

Najlepsze czasopisma prawnicze wydawane w Polsce

Wysokiej jakości artykuły prawnicze mają znaczący wpływ na otrzymywaną przez dany periodyk punktację. Wykaz czasopism naukowych opublikowany przez MNiSW w grudniu 2019 roku poszerzył dotychczasową listę punktowanych periodyków o 1373 pozycje. Na liście zagościło więcej polskich czasopism, dzięki czemu młodzi naukowcy z naszego kraju mają większą szansę na poszerzanie swojego dorobku.

Do czasopism punktowanych najwyżej obecnie należą:

  1. „Państwo i Prawo” (PiP). Miesięcznik prawniczy, który wydawany jest przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Periodyk ten jest niemal najstarszym polskim czasopismem prawniczym i stale utrzymuje on wysoką pozycję na liście wykazów – obecnie 70 pkt
  2. „Filozofia Nauki” jest kwartalnikiem opracowywanym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego – 40 pkt
  3. „Polish Yearbook of International Law” publikowany od 1966 r. przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rocznik poświęcony bieżącym problemom prawa międzynarodowego – 40 pkt
  4. “Studia Warmińskie” czasopismo prawnicze ukazujące się corocznie od 1964. Obecnym wydawcą (od rocznika 2011) jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 40 pkt
  5. “Roczniki Filozoficzne” to obecnie kwartalnik wydawany od 1948 roku na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – 40 pkt
  6. “Studia Regionalne i Lokalne” jest kwartalnikiem obejmującym przestrzenne uwarunkowania rozwoju kraju wydawanym od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Sekcję Polską Stowarzyszenia Regional Studies Association – 40 pkt
  7. “Ekonomia i Prawo” wydawany od 2005 roku jako rocznik, obecnie (tj. od 2012 roku) jest kwartalnikiem; łączy tematykę ekonomiczną i prawniczą – 40 pkt
  8. “Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem” periodyk prawniczy otwartego dostępu wydawany przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie – 40 pkt
  9. „Prawo i Więź” – czasopismo prawnicze publikowane kwartalnie od 2012 roku przez Spółdzielczy Instytut Wydawniczy G. Bierecki Sp. J. z siedzibą w Sopocie (http://www.prawoiwiez.edu.pl/) – 40 pkt
  10. „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” magazyn prawniczy otwartego dostępu wydawany od 2004 roku przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu