Kalkulator wynagrodzeń 2018 (netto i brutto)

Kalkulator wynagrodzeń 2018 (netto i brutto), czyli łatwe wyliczanie wynagrodzenia pracownika

Łatwe wyliczanie wynagrodzenia pracownika

Na obliczenie wszelkich kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników pozwala kalkulator wynagrodzeń. Pomoże też wyliczyć, jaki odprowadzić należy podatek oraz składki ZUS od danego wynagrodzenia brutto. Uwzględnia także zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgi podatkowe oraz składki na Fundusz Pracy.

Pozwala określić wysokość obciążenia ponoszonego w związku z zatrudnianiem pracowników i wyliczenie wynagrodzenia netto – wypłacanego pracownikowi po potrąceniu należnych zobowiązań podatkowych i składkowych. Kalkulator pomaga więc w przeliczeniu wypłaty z brutto na netto, ale też z netto na brutto, a więc określa sumę zawierającą podatki i składki obciążające pracownika.

Kalkulator wynagrodzeń 2018 (netto i brutto)

Kalkulatory wynagrodzeń uzyskane wyniki zwykle pokazują w formie tabeli, gdzie wyszczególnione zostają: płaca brutto, netto oraz całkowity koszt pracodawcy, a więc podstawowe dane związane z wynagrodzeniem. Kalkulatory takie pokazują też poszczególne koszty pracodawcy, które szczegółowo można analizować.

Aby z narzędzia takiego skorzystać, a tym samym ustalić wynagrodzenie wypłacane pracownikowi, wyznaczyć należy wypłatę brutto. Następnie, od takiego wynagrodzenia obliczyć należy składkę ponoszoną na ubezpieczenia społeczne, które w 2018 roku wynoszą: składka chorobowa – 2,45%, składka emerytalna – 9,76% i składka rentowa – 1,5%. W dalszej kolejności kalkulator pomaga w obliczeniu składki zdrowotnej (9%). Podstawę do jej ustalenia otrzymujemy po odjęciu od sumy brutto składek społecznych.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika?

Kolejnym krokiem jest wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Aby tego dokonać, kalkulator od kwoty brutto odejmuje składki społeczne oraz kwoty uzyskania przychodu. Dzięki temu pozwala uzyskać podstawę do opodatkowania. Kosztami uzyskania przychodu są tu z kolei koszty, jakie pracodawca ponosi w związku z osiąganymi przychodami, w celu zachowania tych przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Dzielą się one na zwykłe (111,25 zł) i podwyższone (139,06 zł).

Wynagrodzenie a podatek

Następnie obliczany jest podatek, podstawę do ustalenia którego stanowi kwota brutto pomniejszona o składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, która mnożona jest przez 18% (pierwszy próg podatkowy). Obliczoną w ten sposób kwotę pomniejszyć należy także o 46,33 zł, stanowiącą miesięczną kwotę wolną od podatku. W dalszej kolejności powrócić trzeba do ustalonej już wcześniej podstawy składki zdrowotnej i pomnożyć ją przez 7,75%, a otrzymaną tu sumę odjąć od wysokości obliczonego podatku, co pozwoli na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie pracownika netto

Ostatnim krokiem działania kalkulatora wynagrodzenia jest ustalenie płacy netto, którą otrzymuje się odejmując od sumy brutto kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek za pracownika. Ustalenie wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi nie jest więc skomplikowane, a jeszcze łatwiejsze staje się używając kalkulatorów wynagrodzeń netto i brutto, które wiele z obliczeń wykonują za pracodawcę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj