Na czym polega przejęcie przedsiębiorstwa spółki?

Przejęcie innego przedsiębiorstwa jest jedną z możliwości realizacji rozwoju poprzez wzrost zewnętrzny. Samo przejęcie następuje w momencie gdy jedno przedsiębiorstwo w wyniku swoich działań uzyskuje kontrolę nad działalnością drugiego przedsiębiorstwa. Pojęcie przejęcia kontroli zostało ustawowo zdefiniowane w art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W praktyce gospodarczej podmiotami przejmującymi są najczęściej: inne przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, kadra menadżerska lub pracownicy. Jedną z podstawowych form przejęcia spółki jest nabycie większościowego pakietu udziałów lub akcji, przy czym możliwe jest również przejęcie samych składników majątkowych przedsiębiorstwa lub ich części.

Formy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółce akcyjnej zostały uregulowane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Kodeksu Cywilnego -zgodnie z którymi wymagane jest zachowanie formy pisemnej wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami. Umowa spółki może zawierać ograniczenia odnośnie dokonywania sprzedaży udziałów lub akcji i na przykład uzależniać je od zgody spółki (zarządu lub pozostałych właścicieli).

Przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić również w wyniku następujących zdarzeń:

  • objęcia udziałów lub akcji w podniesionym kapitale zakładowym, w takiej ilości, która pozwoli na uzyskanie kontroli nad spółką;
  • umorzenia udziałów lub akcji przez jednego z właścicieli, co w efekcie doprowadzi do zmiany struktury właścicielskiej i uzyskania kontroli przez inny podmiot;
  • dokonania zakupu zobowiązań przedsiębiorstwa i ich konwersji na kapitał własny w stopniu zapewniającym przejęcie kontroli;
  • udzielenie pełnomocnictwa przez część udziałowców lub akcjonariuszy do udziału
    w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu;
  • zawarcie umowy dzierżawy akcji lub udziałów lub umowy, która reguluje sposób głosowania w spółce.

Więcej na temat rozwoju firmy poprzez fuzje i przejęcia można znaleźć na: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/doradztwo-transakcyjne/rozwoj-przez-przejecia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj