Najczęściej zadawane pytania dla PIT-37

Najczęściej zadawane pytania dla PIT-37

Formularz PIT-37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), które za 2018 rok podatnicy mogą składać już od 15 lutego, aż do 30 kwietnia 2019 roku. Podatkowy zegar powoli rusza, a w miarę upływającego czasu, podatnicy mają coraz więcej pytań.

Do kogo skierowany jest PIT-37?

Deklaracja PIT-37 została przygotowana przede wszystkim z myślą o osobach pracujących, które uzyskały przychody za pomocą swoich pracodawców. Będą to więc podatnicy uzyskujący przychody ze źródeł na terenie Polski, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, którzy uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów. W tej kwestii do najpopularniejszych należą: umowa o pracę, emerytura, stypendia, zasiłki, umowa zlecenia, kontrakty menadżerskie, czy przychody z praw autorskich.

Jak przygotować PIT-37?

Osoby przygotowujące deklaracje, mają obecnie trzy możliwości pracy nad nią. Po pierwsze wersję tradycyjną – czyli papierowy formularz składany osobiście do organu podatkowego lub wysyłany w formie listu poleconego Pocztą Polską. Drugą opcją jest praca na elektronicznym PIT-37, czyli tak zwanej e-deklaracji – za pomocą specjalnych aplikacji komputerowych i wysyłaną przez internet. Trzecią opcją, dostępną od tego-2019 roku, jest nowa usługa uruchomiona przez Ministerstwo Finansów, która ma umożliwiać podatnikom automatyczne przygotowanie deklaracji przez organy podatkowe – dla i za podatnika.

Czy PIT-37 można wypełnić z małżonkiem?

Tak, PIT-37 jest deklaracją, którą można przygotować wspólnie z małżonkiem. Składać ją można włącznie z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w ar. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tego rodzaju deklarację można złożyć pod warunkiem, że małżeństwo małżonków obowiązuje przez cały rok podatkowy, mieli wspólność majątkową przez cały ten okres oraz podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kiedy można złożyć zeznanie?

Deklarację PIT-37 składa się od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Zeznania złożone przed początkiem terminu, uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2019 roku. W przypadku osoby, która nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a podlega obowiązkowi deklaracyjnemu i zamierza wyjechać z kraju, powinna złożyć zeznanie przed opuszczeniem Terytorium Polski.

Podsumowanie i rekomendacje

W przypadku jeżeli na etapie przygotowywania zeznania podatkowego PIT-37 pojawią się jakieś pytania, warto żeby podatnik na chwilę się zatrzymał. Nie należy pracować tylko na podstawie wątpliwego przekonania, czy intuicji. Prawo finansowe i podatkowe jest dość ścisłą dziedziną, nie zawsze uregulowaną zgodnie z zasadami intuicyjności. Co więcej, łącznie ze zmieniającym się rynkiem, przepisy są dość często aktualizowane i zmieniane – możliwe również, że wcześniej prawidłowe rozwiązania, aktualnie okażą się błędne. Dlatego zawsze rekomendacją dla podatników jest zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu na pracę i znalezienie odpowiedzi na pojawiające się pytania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj