Rekrutacja zewnętrzna – na czym polega, jakie ma wady i zalety?

Pozyskiwanie nowych zasobów ludzkich jest istotnym elementem funkcjonowania każdej firmy. Niestety, rekrutacja nowych osób z zewnątrz zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, związanym z brakiem znajomości rzeczywistego potencjału danej osoby. Zjawisko to – w negatywnym kontekście – widać zwłaszcza na przykładzie dużych firm, charakteryzujących się wysoką rotacją zatrudnienia. Odpowiedzią na nie jest rekrutacja zewnętrzna, realizowana poprzez firmy rekrutujące pracowników.

Czym jest rekrutacja zewnętrzna?

Zewnętrzną rekrutacją nazywamy szereg działań, związanych z pozyskiwaniem nowych zasobów ludzkich poza osobami zatrudnionymi w danej firmie. Zwykle proces ten realizowany jest poprzez firmy zewnętrzne, które świadczą w ten sposób usługi na rzecz swoich zleceniodawców. Zadania te mogą być realizowane albo bezpośrednio (na terenie autentycznego pracodawcy, lub w wydzielonym lokalu), albo też pośrednio, z wykorzystaniem Internetu. Zwykle jednak to Zleceniodawca przekazuje firmie zewnętrznej część swej infrastruktury, by na jej terenie mogła ona realizować konkretne zadania.

Do najważniejszych zalet usługi należą

  • Brak nieformalnych powiązań pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, czyli mówiąc wprost – minimalizacja ryzyka zatrudnienia osoby „po znajomości” i wyrównanie szans kandydatów chcących podjąć pracę.
  • Analizowanie, zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących potencjalnych, lub dopiero co zatrudnionych pracowników i – tym samym – przeniesienie części obowiązków z personelu Zleceniodawcy, na firmę rekrutującą.
  • Przeniesienie obowiązku przechowywania i przetwarzania danych osobowych dopiero co zatrudnionych pracowników na firmę zewnętrzną. Krok ten przedkłada się na lepsze wykorzystanie personelu zleceniodawcy, który odtąd nie musi zajmować się rekrutowaniem osób z zewnątrz.
  • Agencja rekrutacyjna ma znacznie większe możliwości w zakresie pozyskiwania osób o niecodziennych umiejętnościach i wysokich kwalifikacjach. Pozyskiwanie takich osób może odbywać się na dwa sposoby: albo na podstawie osobnego procesu rekrutacji, albo też z wykorzystaniem osób już istniejących w bazie firmy rekrutacyjnej.

Rekrutacja zewnętrzna ma też swoje wady

  • Ryzyko powstania wewnętrznych konfliktów w firmie, związanych z awansem (bądź wyższym wynagrodzeniem) kogoś spoza przedsiębiorstwa. Ryzyko to jest o tyle groźne, gdyż może prowadzić do braku akceptacji danego pracownika, bądź nawet do zmniejszenia wydajności grupy.
  • Ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, która pomimo odpowiednich kwalifikacji, nie radzi sobie w firmie, bądź w nowym zespole. W dalszej perspektywie zjawisko to niesie ze sobą wyższe koszty adaptacji pracownika, niż np. rekrutacja wewnętrzna.
  • Trudności w wyborze konkretnej osoby. W przypadku stanowisk specjalistycznych firma headhunterska musi zaplanować rozmowę tylko w oparciu o zalecenia Zleceniodawcy.

Podsumowując, rekrutacja zewnętrzna przeprowadzana za pośrednictwem firm rekrutacyjnych jest procesem opłacalnym, aczkolwiek tylko w przypadku dobrego rozeznania rynku i dużego doświadczenia w zakresie poznawania kandydatów do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj