Produkcja spożywcza w obiektach wielkopowierzchniowych i wymagania sanitarne

Obiekty wielkopowierzchniowe, w których realizowane są czynności związane z produkcją żywności spożywczą muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz zachowane w czystości. Ich wystrój, konstrukcja i wyposażenie powinny być dobrane w taki sposób, aby eliminować ryzyko zanieczyszczenia żywności oraz zapewnić jej bezpieczeństwo. W tym celu zakłady produkcyjne i przetwórcze muszą inwestować w rozwiązania, które pozwolą im spełnić surowe wymagania sanitarne dla obiektów wielkopowierzchniowych.

System wentylacyjny i kanalizacyjny

Każdy obiekt wielkopowierzchniowy przeznaczony do produkcji spożywczej musi posiadać system wentylacji mechanicznej i naturalnej. Jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do części, które wymagają regularnego czyszczenia przemysłowego lub systematycznej wymiany – np. filtrów. Zakłady wielkopowierzchniowe muszą być wyposażone w ubikacje podłączone do sprawnego systemu kanalizacyjnego, jednak nie mogą one bezpośrednio łączyć się z pomieszczeniami, w których znajduje się żywność. Podobne wymagania dotyczą umywalek, które należy zaopatrzyć w środki do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia.

Środki transportu produktów spożywczych

Przewóz produktów spożywczych w obrębie obiektu wielkopowierzchniowego musi obywać się za pośrednictwem środków transportu, które utrzymywane są w dobrym stanie technicznym oraz czystości. Ich konstrukcja powinna zapewniać bezproblemową dezynfekcję zarówno na etapie produkcji, jak i przetwarzania oraz dystrybucji żywności. Zanieczyszczenia mogłyby spowodować, iż wytwarzane produkty stałyby się niezdatne do spożycia lub szkodliwe dla ludzi. Wszystkie surowce, składniki, półprodukty i gotowe wyroby muszą być chronione przed tworzeniem się toksyn czy rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych, dlatego podczas transportu należy przechowywać je w odpowiednich warunkach temperaturowych.

Surowce stosowane w produkcji spożywczej

W obiektach wielkopowierzchniowych szczególne znaczenie ma zapewnienie właściwej higieny surowców stosowanych w produkcji żywności, które powinny spełniać wymagania dotyczące np. dopuszczalnych pozostałości pestycydów czy zawartości zanieczyszczeń. Poszczególne składniki nie mogą być stosowane, jeżeli występuje prawdopodobieństwo ich zepsucia lub zanieczyszczenia toksynami, mikroorganizmami patogennymi czy pasożytami. Nie jest też dopuszczalna obecność surowców niewiadomego pochodzenia, które po sortowaniu i zastosowaniu zgodnych z zasadami higieny procedur przygotowawczych nie nadają się do konsumpcji przez ludzi.

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

Przedsiębiorcy działający w branży spożywczej zobowiązani są do opracowania, a następnie wdrożenia procedury opartej na systemie HACCP – analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Celem tego postępowania jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także ocenę ryzyka ich wystąpienia na poszczególnych etapach produkcji, obróbki czy transportu. System HACCP powinien obejmować stałe monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Jego skuteczność gwarantuje kontrola wewnętrzna, której celem jest gwarancja przestrzegania zasad higieny produkcji oraz zapewniania właściwej jakości żywności.

Czyszczenie powierzchni obiektu wielkopowierzchniowego

Wszystkie zakłady produkcji żywności muszą być regularnie czyszczone. Wykonywanie związanych z tym czynności jest szczególnie trudne w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, które wymagają przeprowadzania wielu działań na dużych wysokościach oraz w miejscach trudno dostępnych. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest ingerencja specjalistycznej firmy, która profesjonalnie zrealizuje wszystkie prace wysokościowe. Współczesna alpinistyka przemysłowa opiera się na zastosowaniu nowoczesnych metod i technik. Szeroką ofertę w tym zakresie posiada firma alpinistyczna Teton (http://www.teton.pl/czyszczenie). Przedsiębiorstwo realizuje prace metodą dostępu liniowego, a jej pracownicy posiadają duże doświadczenie w czyszczeniu obiektów wielkopowierzchniowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj