Co może się kryć w nieczyszczonej wentylacji?

Jednym z najważniejszych działań realizowanych w ramach konserwacji budynku jest systematyczne czyszczenie wentylacji. Zabrudzony, niedrożny i niesprawny system wentylacyjny stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, samopoczucia i bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach. O jego stan należy regularnie dbać zarówno w domach mieszkalnych, jak i budynkach biurowych czy obiektach przemysłowych. W wentylacji mogą bowiem gromadzić się szkodliwe bakterie i wirusy, a także inne niebezpieczne zanieczyszczenia.

Konsekwencje zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych

Jedynie w pełni sprawna wentylacja zapewnia optymalne warunki w pomieszczeniach przez całą dobę. System ten doprowadza czyste i świeże powietrze, a także odprowadza to zużyte. Problem pojawia się wówczas, gdy w instalacji zaczną się gromadzić różnego rodzaju zanieczyszczania. Do wnętrz budynku nawiewane jest w takiej sytuacji powietrze złej jakości, które może powodować u ludzi bóle głowy, pogorszenie samopoczucia, senność, kaszel, katar oraz wiele innych negatywnych konsekwencji. W kanałach wentylacyjnych gromadzą się bowiem wirusy i bakterie, które niekorzystnie wpływają na komfort osób przebywających w pomieszczeniach. Aby poprawić jakość powietrza, trzeba zrealizować usługę czyszczenia całego układu. Efekty takich prac są zwykle odczuwalne natychmiast po ich wykonaniu.

Zanieczyszczenia występujące w wentylacji

W przewodach wentylacyjnych występuje środowisko optymalne dla rozwoju różnych drobnoustrojów. Najczęściej są to bakterie Legionella, które mogą łatwo się przemieszczać po kanałach i wywoływać niepożądane objawy u wielu osób. Z tego względu zanieczyszczone systemy wentylacyjne instalowane w blokach mieszkalnych czy dużych zakładach pracy mogą stanowić spore zagrożenie dla zdrowia publicznego. W zaniedbanych kanałach mogą występować również inne groźne bakterie, takie jak gronkowiec złocisty, pałeczka ropy błękitnej, paciorkowiec kałowy czy pałeczka okrężnicy. Zanieczyszczona wentylacja jest też środowiskiem do rozwoju grzybów, włącznie z kropidlakiem czarnym czy drożdżakiem candida albicans. W Polsce odnotowano śmiertelne przypadki zakażenia tymi mikroorganizmami.

Etapy czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych to usługa, którą trzeba realizować cyklicznie. Podstawę prac stanowi zastosowanie specjalnego wałka elastycznego i obrotowej szczotki, dedykowanej przewodom okrągłym oraz prostokątnym. Za ich pomocą przeprowadza się czyszczenie mechaniczne, rozpoczynające się od zabezpieczenia obszaru zlokalizowanego bezpośrednio pod kanałem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku bliskiej odległości od klap rewizyjnych, które trzeba zdemontować. Szczotka obrotowa wprowadzana jest do przewodu wentylacyjnego, rozbijając drobiny zalegającego na ścianach brudu. Nieczystości są następnie odciągane na zewnątrz. Kolejny etap to dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, przeprowadzana z użyciem środków chemicznych rozpylanych specjalnymi dyszami. Takie usługi oferuje firma TETON clean, której pracownicy sporządzają też protokoły z prac oraz dołączają do nich materiały zdjęciowe. Dezynfekcja i czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej w taki sposób to najlepszy sposób na utrzymanie ich w dobrym stanie.

Obowiązek czyszczenia kanałów wentylacyjnych

W Polsce występuje obowiązek utrzymywania systemów wentylacyjnych w czystości, zgodnie z normą BS-EN15780. Zapisy odnoszące się do konieczności dbania o czystość instalacji i realizację okresowych kontroli występują też w polskim prawie budowlanym oraz polskich normach. Nieczyszczone kanały wentylacyjne stanowią problem nie tylko ze względu na niekorzystny wpływ na komfort i zdrowie użytkowników budynku. Instalacja niepoddawana dezynfekcji stwarza też poważne zagrożenie pożarowe, a także może prowadzić do przenoszenia różnych zapachów w różne miejsca obiektu. Utrzymanie kanałów wentylacyjnych w dobrym stanie zapewni pełną drożność przewodów, dzięki czemu ich eksploatacja będzie dłuższa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj