Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Doradzamy!

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem to podstawowy sposób na rozwiązanie stosunku pracy. Uprawnienie przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Przepisy normujące wymagania formalne wobec pisma znajdziemy w art. 30 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz w przepisach po nim następujących. Będąc pracodawcę, warto znać podstawowe regulacje w tym temacie, by nie narażać się na odpowiedzialność przed sądem pracy. Więc jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia – jakie są terminy?

Najważniejsze o czym należy pamiętać przy kończeniu współpracy z pracownikiem jest to, iż w standardowej sytuacji wymagane jest zachowanie określonego prawem okresu wypowiedzenia. Przysługuje on w różnej wysokości, w zależności od stażu pracy. Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy:

  • jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie,
  • jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc,
  • jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Co należy wiedzieć o okresie wypowiedzenia?

Przepisy odnoszą się zarówno do umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, jak i do tych zawieranych na czas określony (jeżeli pracownik pracował na drugiej lub trzeciej z rzędu umowie na czas określony, liczony będzie łączny staż jego pracy). Dodać należy, że na podstawie art. 37 Kodeksu pracy, w czasie okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują dwa wolne dni na szukanie nowej pracy (w przypadku dwutygodniowego i miesięcznego okresu) oraz 3 dni w przypadku trzymiesięcznego. Okres wypowiedzenia stosowany winien być zarówno, gdy umowę wypowiada pracodawca, jak i pracownik.

Wypowiedzenie umowy o pracę – wymagania formalne

Osoby, które szukają informacji na temat tego jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę powinni przede wszystkim dokładnie przeczytać art. 30 Kodeksu pracy. Stanowi on przede wszystkim, że czynność taka musi być dokonana na piśmie (a contrario: pracodawca nie może obwieścić swojej decyzji tylko ustnie, bez odpowiedniego dokumentu). Niezwykle ważne jest także wskazanie w wypowiedzeniu przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w przypadku kończenia umów zawartych na czas nieokreślony. Brak takowej skończyć się może przegraną przed sądem pracy w razie wniesienia powództwa przez pracownika. W przypadku, gdy w zakładzie pracy działają związki zawodowe, pamiętać należy także o obowiązku wynikającego z art. 38 Kodeksu pracy (konieczność konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj