Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Podpowiadamy!

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury

Pomimo upływu lat oraz coraz większej świadomości prawnej Polaków, umowy cywilnoprawne cały czas wykorzystywane są przez pracodawców do omijania konieczności zatrudnienia pracowniczego, a więc takiego w oparciu o umowę o pracę. Nie jest to działanie przypadkowe – osoby na popularnej „umowie zlecenie”, zleceniobiorca nie ma prawa do m.in. urlopów wypoczynkowych czy chorobowych, a nawet kodeksowo zagwarantowanego okresu wypowiedzenia. Decyzją ustawodawcy, osoby takie są jednak objęte podstawowymi świadczeniami socjalnymi. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Podpowiadamy!

Umowa zlecenie a świadczenia pracownicze – jak to jest?

Już do dłuższego czasu na rynku pracy panuje niekorzystny proceder masowego zatrudnienia na umowy cywilnoprawne (potocznie nazywane śmieciówkami). Jeszcze relatywnie niedawno rodziło to bardzo poważne konsekwencje – zleceniobiorca nie tylko tracił kodeksowe zabezpieczenia, ale tracił jego wysyłek nie był liczony na poczet przyszłej emerytury, a nawet nie był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Wobec tego, ustawodawca zdecydował się objąć umowy zlecenia obowiązkowo składami zdrowotnymi, ale także emerytalnymi oraz rentowymi. Rozwiązanie to pozwala przeciwdziałać bardzo negatywnemu zjawisku, w którym istotna część zleceniobiorców wyłączona była w praktyce z podstawowych zabezpieczeń.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

W myśl obecnie obowiązujące prawa, umowy zlecenia podlegają dokładnie takiemu samemu oskładkowaniu jak umowa o pracę. Jest to więc 19,52% podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składki emerytalnej oraz 8% podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składki rentowej. Odprowadzone są one po połowie – jedna część przez pracownika, druga natomiast przez pracodawcę. Słowem – zleceniodawca odprowadza składki, więc ma prawo do emerytury po przekroczeniu odpowiedniego wieku. Co natomiast zrobić w przypadku, gdy jedna osoba pracuje na podstawie umów zlecenie dla kilku różnych zleceniodawców? Obecnie istnieje obowiązek dla każdego zleceniodawcy do odprowadzania składek za swojego zleceniobiorcę aż do momentu, gdy łączna podstawa wymiaru składek będzie równa minimalnego wynagrodzeniu.

Umowa zlecenie a emerytura – jak to jest ze studentami?

Na umowę zlecenie pracuje większość studentów i to niezależnie czy jako kelner, sprzedawczyni czy praktykant w kancelarii prawnej. Warto więc powiedzieć, że w ich przypadku prawo zakłada bardzo istotne odstępstwo od wyżej opisywanych reguł. Umowa zlecenie dla osób uczących się do 26 roku życia nie jest oskładkowana w ZUS! Objęcie studenta m.in. składką emerytalną ma charakter dobrowolny. Ponieważ mało który student myśli o emeryturze, raczej jest to bardzo rzadko spotykany wybór.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj