Nowy JPK_VAT już od kwietnia. Sprawdź co powinieneś wiedzieć.

Czym jest jest JPK_VAT?

JPK_VAT wraz z deklaracją to dokument w postaci elektronicznej złożony z dwóch części. Pierwszą z nich stanowić będzie ewidencja VAT zawierająca dane o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres. Druga część zawierać będzie deklarację VAT, a dokładniej rzecz ujmując VAT-7 i VAT-7K.

Nowy JPK_VAT będzie zawierać zestaw informacji o zakupach i sprzedaży (wynikających z ewidencji VAT za dany okres), pozycje, które do tej pory zawarte były w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), jak również inne dane niezbędne do analizy poprawności składanego rozliczenia.

Do składania nowego JPK_VAT z deklaracją zobowiązani będą wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązek ten zostanie nałożony na duże przedsiębiorstwa (pozostałe dobrowolnie), natomiast od 1 lipca 2020 r. obejmie on wszystkich podatników bez wyjątku, a więc także średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorców.

Należy dodać, że w przypadku gdy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to nie będą oni mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Ponadto od 1 lipca 2020 r. jedynym dozwolonym sposobem składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K będzie użycie pliku JPK_VAT.

JPK_VAT wraz z deklaracją obejmować będzie rozliczenia VAT dokonywane aktualnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie obejmie on natomiast skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak i pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14). Do takowych będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.

JPK_VAT będzie składany za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek od przytoczonej reguły stanowi sytuacja, gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas podatnik może złożyć wymagane dokumenty do pierwszego dnia roboczego.

Testy wysyłania i odbioru nowego JPK_VAT

Zgodnie ze słowami Dyrektora Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów, Leszka Syguły, do końca lutego 2020 r. resort udostępni środowisko testowe dla nowej bramki JPK_VAT. Z opisywanego rozwiązania skorzystać będą mogli przedsiębiorcy wysyłających JPK_VAT; zarówno ci, którzy rozliczają się miesięcznie, jak i osoby rozliczające się kwartalnie.

„Zamiast wysyłania odrębnie dwóch informacji: deklaracji VAT-7 i ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, będzie to przesyłane w jednym pliku do Krajowej Administracji Skarbowej (…) Uruchomienie bramki testowej polega na tym, że chcemy, żeby przedsiębiorcy, którzy wykorzystują u siebie systemy finansowo-księgowe mogli sprawdzić, czy ich JPK jest poprawnie wysyłany i przyjmowany przez oprogramowanie Ministerstwa Finansów. Pozwala to także resortowi finansów zweryfikować, czy jest w stanie przyjmować te pliki od przedsiębiorców” – powiedział dyrektor Departamentu Analiz Ministerstwa Finansów, Leszek Syguła.

Lewiatan ostrzega: firmy mogą nie zdążyć z nowym JPK_VAT

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa, której celem jest reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców prywatnych. Zdaniem Lewiatana istnieje duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa nie zdążą w tak krótkim czasie (tj. do 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy i do 1 lipca 2020 r. średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy) dostosować się do nowych przepisów.

Zdaniem konfederacji JPK_V7M / V7K to skomplikowana struktura, która nie tylko połączy JPK_VAT z deklaracją VAT, ale także – a wręcz przede wszystkim – wymusi na przedsiębiorcach konieczność przeprowadzenia czasochłonnej i wielowymiarowej analizy, która obejmie grupy produktów i usług, typy (procedur) transakcji oraz typy dokumentów. Wszystko to w celu nowego oznaczenia takowych w systemach księgowych.

Konfederacja Lewiatan zwraca również uwagę na fakt, iż nowe przepisy niejako wymuszają zmianę istniejących procesów, schematów księgowych, a w niektórych przypadkach wdrożenie nowych procesów. Celem wspomnianego działania jest uzyskanie z systemów księgowych wymaganych danych i informacji.

Podjęcie wspomnianych działań stanowi ogromne obciążenie zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw. Na wykonanie szeregu opisanych powyżej działań firmy mają niespełna dwa miesiące, tymczasem ciążą na nich także inne obowiązki m. in. sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. czy tez przygotowanie rocznego rozliczenia CIT.

Jak stwierdził Radosław Kowalski, doradca podatkowy: „Tym razem nie chodzi o drobny lifting, kosmetyczne zmiany, a o gruntowną przebudowę. Jest to o tyle ważne, że wprowadzenie nowego schematu JPK_VAT, i wreszcie zapisanie obowiązków w tym zakresie w ustawie o VAT, idzie w parze z modyfikacją zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz z wprowadzeniem obowiązku składania deklaracji VAT w formie JPK (JPK-V7M lub JPK-V7K). Innymi słowy zapowiadane uproszczenie powodowane „likwidacją deklaracji VAT” to w żadnym razie nie jest ułatwienie, tak jak nie jest to likwidacja deklaracji”.

Potencjalne problemy

Wbrew pozorom same wgranie do systemu finansowo-księgowego wykorzystywanego dla potrzeb prowadzenia ewidencji i sporządzania deklaracji oraz JPK_VAT nowego schematu nie wystarczy. Zmiana wymusi bowiem na przedsiębiorcach konieczność znakowania wybranych transakcji. Mowa głównie o przyporządkowaniu do wybranych grup towarów lub usług wskazanych w rozporządzeniu (GTU) oraz właściwe opisanie oznaczeniami od 01 do 13 realizowanych towarów i usług.

„Do tej pory wystarczało, że księgowy generalnie rozpoznawał typ dokumentu (faktura/paragon itp.), wiedział, czy dotyczy zakupu/sprzedaży materiałów, towarów, kosztów czy środków trwałych. No i oczywiście musiał rozpoznać właściwie kontrahenta (krajowy/zagraniczny)” stwierdza dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.

Po zmianach taka wiedza będzie niewystarczająca. Konieczne będzie bowiem wskazanie, w jakiej grupie towarowej znajduje się każdy z towarów.

„Może np. jedna z pozycji tajemniczo nazwanych przez magazynierów np. FX-200 oznaczać jakieś urządzenie elektroniczne, dla którego występuje obowiązek wprowadzenia oznaczenia (dotyczy to wyłącznie pliku JPK_VAT – nie ma obowiązku wprowadzania takiego oznaczenia na fakturze) grupy „06”. Ponadto, w związku z tym, że sprzedaliśmy usługę transportową, przy tej fakturze w pliku JPK_VAT powinno pojawić się oznaczenie grupy „13”. Jeśli na dodatek sprzedamy to w ramach sprzedaży wysyłkowej za granicę, to okaże się, że w pliku JPK_VAT powinno pojawić się oznaczenie „SW” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu danych. – podsumowuje Agnieszka Baklarz.

Hogart JPK – rozwiązanie dla przedsiębiorców

Jak widać wdrożenie nowej struktury JPK_VAT będzie wymagać od przedsiębiorców ogromu pracy. Co więcej, będzie to praca pod presją czasu; zwłaszcza w przypadku dużych firm. W związku z powyższym warto jak najszybciej zaopatrzyć się w odpowiednie rozwiązania technologiczne. Programem dopasowanym do najnowszych przepisów jest Hogart JPK. Specjaliści marki Hogart na bieżąco monitorują informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów, co umożliwia przygotowanie odpowiednich aktualizacji.

Hogart JPK pozwala na pełną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Program Hogart JPK to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Narzędzie obsługuje wszystkie struktury pliku JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB oraz JPK_EWP.

Hogart JPK współpracuje z programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS,Baan.

Program Hogart JPK umożliwia:

  • Generowanie plików w formacie JPK
  • Próbny przebieg generowania plików JPK
  • Pobieranie danych wg zaawansowanych, zdefiniowanych kryteriów
  • Archiwizację plików xml
  • Wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie danych
  • Raport w układzie danych deklaracji VAT7
  • Web service’y dla wszystkich struktur (środowiska produkcyjne i testowe)
  • Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa

Więcej informacji na stronie Hogart: https://hba.hogart.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj