Odszkodowanie a zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny – podobieństwa i różnice

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny – podobieństwa i różnice

Niestety, jak pokazują statystyki, wciąż rośnie liczba wypadków komunikacyjnych. Wystarczy tylko chwila nieuwagi czy nieostrożne zachowanie i już może dojść do tragedii. Warto wiedzieć, że z tego tytułu przysługuje ofierze czy rodzinie ofiary zadośćuczynienie bądź też odszkodowanie komunikacyjne. W razie wątpliwości zawsze można skorzystać z pomocy adwokata. Jednak my w dzisiejszym poradniku skupimy się na zasadniczych różnicach, jakie występują między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowania komunikacyjne – co warto wiedzieć?

Bądźmy szczerzy większość osób stosuje terminy zadośćuczynienie i odszkodowanie zamiennie. O ile w języku potocznym występują zamiennie, tak w przypadku dochodzenia roszczeń konieczne jest stosowanie ścisłej terminologii, gdyż tak naprawdę znaczenia tych słów są zgoła inne. Na samym początku warto nadmienić, że pojęcie odszkodowania można zdefiniować jako świadczenie pieniężne. W tym przypadku jego celem jest naprawienie wyrządzonej szkody. Tutaj kluczowe znaczenie ma aspekt materialny. Warto jeszcze wiedzieć, że występują dwa rodzaje odszkodowań komunikacyjnych i dotyczą one szkody majątkowej, ale i szkody na osobie. W pierwszym przypadku należy odnieść się do art. 444 Kodeksu Cywilnego. Z kolei do sytuacji pogorszenia stopy życiowej np. wynikającej ze śmierci żywiciela rodziny odnosi się art. 446 Kodeksu Cywilnego. Oczywiście wysokość odszkodowania może być naprawdę różna i mają na nią wpływ określone czynniki. Otóż celem odszkodowania jest wyrównanie kosztów, które zostały poniesione na leczenie, lekarstwa, a także dojazdy. W przypadku śmierci żywiciela rodziny najbliższym należy się odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Wysokość tego typu odszkodowań ustala się na podstawie strat materialnych poniesionych przez najbliższe osoby, ale dotyczy to także sfery niemajątkowej, czyli np. utraty wsparcia psychicznego.

Zadośćuczynienie – podstawowe informacje

Zadośćuczynienie ma na celu złagodzić cierpienia wynikające z wypadku. W tym przypadku dotyczy to cierpień wewnętrznych, które można określić mianem krzywd. Dotyczy to zdarzeń, które są bezpośrednim następstwem wypadków komunikacyjnych, ale również takich, które mogą pojawić się w przyszłości. Do zadośćuczynień odnosi się podstawa prawna Kodeksu Cywilnego. Jest to zarówno art. 4172, jak i art. 445-446 i 448, o czym przypomina adwokat. Również w tym przypadku kwota zadośćuczynienia nie jest z góry ustalona, gdyż mają na nią wpływ czynniki takie jak np. stopień uszczerbku na zdrowiu. Jednak nie tylko w sensie fizycznym, ale również w sensie psychicznym. W przypadku zadośćuczynienia za krzywdy związane ze śmiercią bliskiej osoby wysokość jest ustalana na podstawie intensywności cierpień psychicznych, a także uczucia osamotnienia czy też narastających problemów psychicznych, jakie może wywołać taka trauma.

Różnice między odszkodowaniem komunikacyjnym a zadośćuczynieniem

Różnice między terminologią zadośćuczynienia i odszkodowania komunikacyjnego są bardzo duże. Tak naprawdę funkcje obu roszczeń są odmienne. Warto tutaj przede wszystkim zauważyć, że zadośćuczynienie odnosi się do krzywd psychicznych, z kolei odszkodowanie do szkód natury materialnej. W tym przypadku również charakter uszczerbku jest zgoła inny, gdyż zadośćuczynienie otrzymuje się za cierpienia wewnętrzne, czyli psychiczne, z kolei odszkodowanie dotyczy szkód o charakterze majątkowym. Co ciekawe, zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę strat poniesionych w sferze psychicznej. Z kolei odszkodowanie dotyczy rekompensaty strat pieniężnych, ale również niemajątkowych w tym przypadku rozumianych jako utrata wsparcia psychicznego w przyszłości, co może mieć destrukcyjny wpływ na psychikę ofiary.

Jak starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, jak i ich rodziny mogą wystąpić do sądu z pozwem o zwrot kosztów leczenia czy też rehabilitacji, a także domagać się zadośćuczynienia za poniesione szkody natury psychicznej. W sporządzeniu takiego pozwu może pomóc adwokat. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego każdy, kto wyrządził krzywdę innej osobie zobowiązany jest do jej naprawienia. Oczywiście ofiara musi mieć potwierdzenie w postaci rachunków za wydatki. Sprawca może także być zobligowany do pokrycia wydatków na żywność, gdy poszkodowany będzie musiał przestrzegać określonej diety. Warto jednak wiedzieć, że ofiara nie musi sama pokrywać kosztów leczenia, w sytuacji, gdy np. nie jest ubezpieczona może żądać pokrycia przez sprawcę wydatków natychmiastowo.

Różnice między odszkodowaniem komunikacyjnym a zadośćuczynieniem są niewątpliwie spore, niemniej jednak w obydwu przypadkach można uzyskać wysoką pieniężną rekompensatę. Wszystko zależy od stopnia obrażeń, czy poniesionych krzywd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj