W jakich przypadkach sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Upadłość konsumencka to postępowanie kilkuetapowe. Niestety wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy, że ogłoszenie przez sąd upadłości względem niego to dopiero pierwszy krok w drodze do oddłużenia. Postępowanie może zakończyć się na różne sposoby m.in. sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli, umorzyć lub warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, ale także odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jakie konsekwencje niesie dla dłużnika taka decyzja sądu? Czy dłużnik, który celowo doprowadził do niewypłacalności, ma szansę na oddłużenie?

Ogłoszenie upadłości – co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości, upływie terminu do zgłaszania wierzytelności oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości, sąd może:

  • ustalić plan spłaty wierzycieli: określając w postanowieniu zasady spłaty zobowiązań oraz wskazując, jaka część zobowiązań, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli,
  • umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli: jeśli sytuacja osobista wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli,
  • warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli: w przypadku, gdy niezdolność upadłego do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli nie ma charakteru trwałego,
  • odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli: m.in. w sytuacji, gdy upadły celowo doprowadził do swojej niewypłacalności.

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli – przesłanki

Upadłość konsumencka przez wiele osób kojarzona jest ze spieniężeniem majątku, spłatą zobowiązań oraz oddłużeniem upadłego. Natomiast ze względu na różne okoliczności, na kolejnych etapach postępowania sąd może podejmować różne decyzje. Ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z oddłużeniem.

Sąd wyda postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli:

  • upadły celowo doprowadził lub istotnie zwiększył stopień niewypłacalności np. poprzez celowe nieregulowanie zobowiązań,
  • wobec upadłego w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku prowadzono postępowanie upadłościowe i umorzono część lub całość zobowiązań.

We wskazanych powyżej przypadkach ustalenie planu spłaty wierzycieli, umorzenie lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli może być uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wyjaśnić należy, że w poprzednim stanie prawnym doprowadzenie do niewypłacalności oraz istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa było bezwzględną przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obecnie sąd bierze pod uwagę tę kwestię dopiero w kolejnych etapach postępowania. Przesłanka to nie ma także już charakteru bezwzględnego, ponieważ mimo zaistnienia takich okoliczności, ze względów humanitarnych oraz słuszności, sąd może zdecydować o dalszym prowadzeniu postępowania w celu oddłużenia upadłego.

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli – konsekwencje dla dłużnika

W przypadku odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli w trakcie postępowania zgromadzone zostały fundusze masy upadłości, sąd wyda postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oraz dokona podziału masy pomiędzy wierzycieli, którzy uczestniczą w planie spłaty. Podkreślić należy, że w takiej sytuacji nie dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią upadlosc-konsumencka.biz.pl

1 KOMENTARZ

  1. Niestety ale wszystko tutaj jest plynne oraz wiele zależy od tego, w jaki sposob zostanie przedstawiona sytuacja zadłużonej osoby. Tak wiec bardzo trudno jest ogłosić upadłośc konsumencką w sytuacji, w ktorej nie ma się doświadczenia oraz pomocy osoby z zewnątrz. Nie warto jest moim zdaniem na tym oszczędzać oraz dobrze jest się jednak zdecydować na pomoc doświadczonej firmy prawniczej, która poprowadzi proces upadłości za nas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj