Z czym wiąże się rozdzielność majątkowa w małżeństwie?

Małżeństwo to związek oparty na wzajemnym zaufaniu, miłości i współpracy. Jednak nie można zapominać o aspektach finansowych, które odgrywają w nim istotną rolę. Wiele osób, z różnych powodów, zastanawia się nad rozdzielnością majątkową, inaczej nazywaną intercyzą. Z czym się ona wiąże? Kiedy warto się na nią zdecydować? Sprawdź odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Podstawowe zasady rozdzielności majątkowej

W Polsce domyślnie obowiązuje tzw. wspólność majątkowa ustawowa, zgodnie z którą majątek zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowi wspólną własność obojga partnerów. Rozdzielność majątkową można wprowadzić na kilka sposobów – jednym z nich jest zawarcie umowy przedmałżeńskiej. Taka umowa może precyzyjnie określać, które dobra pozostają wspólne, a które są prywatne dla każdego z małżonków.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, by rozdzielność majątkowa została wprowadzona po ślubie, przekształcając wspólne dobra małżonków w oddzielne majątki. Można zrobić to poprzez sporządzenie u notariusza umowy majątkowej małżeńskiej, zwanej potocznie intercyzą lub w postępowaniu sądowym, zwłaszcza jeśli pojawiają się problemy z ustaleniem warunków wspomnianej umowy. W takiej sytuacji pomocy prawnej może udzielić kancelaria adwokacka w Warszawie, której pracownicy zajmują się prawem rodzinnym.

Skutki rozdzielności majątkowej

Od momentu ustanowienia rozdzielności, każdy małżonek zarządza samodzielnie swoim majątkiem, w tym zarobkami, dochodami z działalności gospodarczej czy nabytkami. Taki indywidualny charakter majątku małżonków stanowi ochronę przed odpowiedzialnością za długi drugiego współmałżonka, co sprawia, że osobny majątek żony i męża jest bezpieczny – np. niepodlegający egzekucji komorniczej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jeden z małżonków udzieli poręczenia.

Dodatkowo rozdzielność majątkowa po ślubie oznacza, że współmałżonkowi, który nie brał udziału w tworzeniu wspólnego majątku lub roztrwonił go, nie przysługuje żadne prawo do indywidualnego majątku drugiego małżonka. Małżonek ten może nawet zakazać korzystania z przedmiotów, które obecnie stanowią wyłączną własność drugiego małżonka.

Warto jednak zaznaczyć, że choć rozdzielność majątkowa oddziela sferę majątkową, nie wpływa w żaden sposób na pozostałe wzajemne prawa i obowiązki wynikające z faktu pozostawania w związku małżeńskim.

Sytuacje, w których rozważa się rozdzielność majątkową

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków może być korzystnym rozwiązaniem w wielu przypadkach – trudno wymienić je wszystkie. Jednym z powodów takiego postępowania jest chęć utrzymania niezależności majątkowej oraz uniknięcia kłopotliwego procesu podziału majątku w przypadku ewentualnego rozwodu. Podpisanie intercyzy bywa także uzasadnione, gdy jeden z małżonków prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wiążącą się z ryzykiem finansowym.

Jeśli zastanawiasz się, czy rozdzielność majątkowa to dobry wybór w Twojej sytuacji lub potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sformułowania warunków takiej umowy, możesz skonsultować się z adwokatem, który zajmuje się sprawami związanymi z majątkiem w małżeństwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj