Czy adwokat może reprezentować pozwanego w sądzie bez jego obecności?

Czy adwokat może reprezentować pozwanego w sądzie bez jego obecności?

Nie ma przeszkód, aby w sądzie osobę pozwaną reprezentował pełnomocnik. Wystarczy, że adwokatowi udzielimy pełnomocnictwa procesowego. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, co to w praktyce oznacza.

Prawa pełnomocnika

Pełnomocnik w procesie sądowym zastępuje stronę sprawy. Udzielając więc pełnomocnictwa adwokatowi sprawiamy, że wszelkie decyzje i działania podejmowane przez niego będą postrzegane w świetle prawa jak nasze własne. Można powiedzieć, jak podkreśla adwokat z Kancelarii adwokackiej w Warszawie, że pełnomocnik jest drugim „ja” klienta. Jego działania dla sądu są działaniami strony.

Skutki pełnomocnictwa

Pełnomocnik powinien działać w interesie swojego klienta, ale ten musi liczyć się z ponoszeniem ryzyka jego działań i zaniechań. Każde błędne czy niewłaściwe działanie adwokata, który jest pełnomocnikiem klienta, będzie wywoływało skutki bezpośrednio dla niego. Nie ma możliwości ich uniknięcia, np. poprzez powołanie się na niedbalstwo pełnomocnika.

Uprawnienia pełnomocnika są bardzo szerokie. Może on podejmować działania wykraczające poza konkretne postępowanie sądowe. Mogą one zostać ograniczone jedynie przez mocodawcę, jeśli zostanie to ujęte w dokumencie ustanowienia pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika nie pozbawia strony prawa do osobistego działania w danej sprawie, podczas postępowania procesowego. Nawet jeśli ustanowiliśmy pełnomocnika, możemy dalej dokonywać samodzielnie wszystkie czynności procesowych. Mamy więc szansę niezwłocznie odwołać lub sprostować oświadczenia towarzyszącego nam na sprawie w sądzie pełnomocnika.

Jak odwołać pełnomocnika?

Klienci kancelarii adwokackich, którzy ustanawiają pełnomocników spośród zatrudnianych przez nich adwokatów, muszą wiedzieć, że w każdej chwili udzielone pełnomocnictwo mogą odwołać. Wystarczy powiadomić niezwłocznie o swojej decyzji sąd. W stosunku do sądu odwołanie pełnomocnictwa staje się dopiero wówczas skuteczne. Odwołany pełnomocnik może skutecznie dokonywać w imieniu klienta czynności procesowych, jeśli nie zadbamy o zawiadomienie sądu o cofnięciu jego umocowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj