Monitoring w szkole

W szkole monitoring był wprowadzony przed 25 maja 2018r., w jaki sposób przygotować dokumentację, tzn. czy należy uzyskać zgodę organu nadzorczego dotyczącą zasadności dalszego stosowania monitoringu, czy konsultacje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców należy przeprowadzać co roku?

Odpowiedź:

Do monitoringu wprowadzonego w szkołach przed 25 maja 2018 r. powinien być stosowany art. 108a Prawa oświatowego, ale w zakresie reguł związanych ze stosowaniem, a nie wprowadzeniem monitoringu.

Uzasadnienie:

W art. 108a Prawa oświatowego zostały uregulowane obowiązki dotyczące zarówno wprowadzenia monitoringu w szkole, jak również jego stosowania. Zastosowanie do monitoringu wprowadzonego przed 25 maja 2018 r. znajdują wyłącznie przepisy dotyczące jego stosowania.

Obowiązek konsultacji z organami dotyczy wprowadzenia monitoringu, a nie stosowania monitoringu już wprowadzonego wcześniej. Innymi słowy konsultacja powinna być przeprowadzona przed wprowadzeniem monitoringu. Nie znajduje podstawy prawnej przeprowadzenie konsultacji w przypadku monitoringu, który już został wprowadzony.

W przypadku monitoringu wprowadzonego w szkole przed 25 maja 2018 r. należy stosować art. 108a Prawa oświatowego jedynie w tym zakresie, w jakim przewiduje on reguły dotyczące stosowania monitoringu, a nie jego wprowadzania.

Odnosząc się do zapytania należy podkreślić, że o ile nie ma obowiązku dokonywania uzgodnień z organami szkoły i organem prowadzącym w kwestii wprowadzenia monitoringu, ponieważ jest on już wprowadzony, o tyle konieczne będą odrębne uzgodnienia z organem prowadzącym w zakresie stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących do ochrony przechowywanych nagrań. Są to dwa odrębne obowiązki konsultacyjne – ten drugi dotyczy już sfery stosowania monitoringu (art. 108a ust. 9 Prawa oświatowe).

Poza powyższym w odniesieniu do monitoringu wprowadzonego przed 25 maja 2018 r. należy: zweryfikować, w jakich pomieszczeniach jest stosowany monitoring,
ustalić okres przechowywania nagrań zgodnie s art. 108a ust. 4 Prawa oświatowego,
informować nowo zatrudnionych pracowników o stosowaniu monitoringu
oznaczać pomieszczenia monitorowane.

Na koniec warto dodać, że art. 108a Prawa oświatowego przewiduje odrębną regulację dotyczącą monitoringu, którą należy traktować jako unormowanie szczególne, zastępujące przepisy Kodeksu pracy. W konsekwencji w szkołach publicznych nie należy stosować przepisów Kodeksu pracy w zakresie monitoringu.

Zapamiętaj!

Nie ma obowiązku cyklicznego konsultowania spraw dot. monitoringu z organami szkoły.

 

Przeczytaj też:

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 108a.

Michał Kowalski
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Ekspert portalu oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj