Praca Komornika Sądowego

To bardzo specyficzna profesja, która wywołuje zwykle skrajne emocje. Najczęściej zawód ten odbierany jest negatywnie przez społeczeństwo. Wynika to z stereotypowego podejścia do pracy komornika sądowego jako osoby, która za wszelką cenę dąży do odebrania majątku. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak ważna i potrzebna jest praca komornika. Główne zadanie osoby wykonującej tą profesję jest dążenie do rozstrzygnięcia egzekucyjnego, którymi zajmuje się sąd w zależności od rejonu, np. komornik Warszawa Żoliborz będzie podlegał Sądowi Rejonowemu – Warszawa Żoliborz.

Historia zawodu komornika

Ten zawód jest stosunkowo młody, gdyż powstał dopiero w XIX wieku. Wcześniej czy to w Starożytności czy w Średniowieczu właściciele osobiście dbali o swoje majątki i rozprawiali się z dłużnikami. Po latach wraz z rozwojem społecznym, kulturowym i technologicznym uznano, iż państwo będzie efektywniejszym egzekutorem, dużo łatwiej odzyskiwało należne długi. Tak też powstał zawód komornika sądowego, który działa pod nadzorem sądu, przy którym ma zarejestrowaną działalność.

Komornik sądowy w ujęciu prawnym – np. komornik Warszawa Żoliborz

To osoba, która jest funkcjonariuszem publicznym, pracująca przy sądzie rejonowym. Tak praca komornika opisana jest w pierwszym artykule ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Stąd też wniosek, że w gronie sędziów i prokuratorów znajdują się także komornicy sądowi. Różnicą jest to, że komornik działa na swój własny koszt, prowadzi własną działalność, za którą zobowiązany jest do opłacania składek VAT. Przykładowo komornik Warszawa Żoliborz będzie działał przy Sądzie Rejonowym Warszawa – Żoliborz, ale prowadząc własną działalność. Różnicą pomiędzy komornikiem sądowym z Warszawy, a z komornikiem sądowym z Nowego Dworu Mazowieckiego będzie to, że działalność swą będą prowadzić przy innych sądach rejonowych, właściwych dla swojego miejsca zamieszkania.

Jako, że komornik zalicza się do grona funkcjonariuszy publicznych ma dzięki temu prawo do zajęcia mienia należącego do dłużnika. Kolejno może dokonać jej spieniężenia i zwrócić zaległą kwotę wierzycielowi. Jak podaje Kodeks Postępowania Cywilnego zająć można rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę (oprócz minimalnego wynagrodzenia), wierzytelności od innych podmiotów, ruchomości, nieruchomości i papiery wartościowe.

Kim jest funkcjonariusz publiczny?

Nie można mylić funkcjonariusza publicznego z urzędnikiem państwowym. Komornik sądowy nie zalicza się do grupy urzędników państwowych. Funkcjonariusz publiczny ma w posiadaniu specjalną pozycję zawodową lub kompetencje, powiązane z wykonywaniem władzy publicznej. Podlega specjalnej ochronie prawnej oraz odpowiedzialności z dziedziny prawa karnego.

Działalność komornika

Polega na wykonywaniu rozstrzygnięć sądowych z dziedziny roszczeń cywilnych. Postępuje według instytucji przymusu egzekucyjnego. Ponadto, zgodnie z KPC może dokonywać spisu inwentarza, może tego się podejmować po wydaniu postanowienia sądu. W tym postanowieniu musi znajdować się wzmianka o wykonalności inwentarza przez komornika sądowego, w innych przypadku spis ten jest niemożliwy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj