Odprawa celna przy imporcie towarów – co warto wiedzieć?

Odprawa celna to szereg procedur przeprowadzanych przy międzynarodowej spedycji towarów. W ramach odprawy pobierane są odpowiednie cła i podatki, a także sprawdzana jest dokumentacja towarów przewożonych przez granicę.

Kto dokonuje zgłoszenia towaru do procedury celnej?

Obowiązek dokonania zgłoszenia towaru do procedury celnej spoczywa na każdym przedsiębiorcy dokonującym międzynarodowego obrotu towarów w przypadku, gdy obrót ten dotyczy krajów spoza Unii Europejskiej. Przynależność do Unii gwarantuje bowiem swobodną wymianę handlową między państwami członkowskimi. Inaczej sytuacja wygląda już w przypadku handlu z państwami trzecimi. Odprawy celne dotyczyć będą także towarów, które wprawdzie przewożone lub wywożone są z krajów Unii Europejskiej, ale są to kraje, do których nie stosuje się dyrektyw podatkowych. Przykładem może być chociażby obowiązek zgłoszenia towaru do procedury celnej, gdy towar ten jest przywożony lub wywożony z Wysp Kanaryjskich.

Jakie obowiązki ma importer towaru?

Procedura celna oznacza dla importera szereg obowiązków. Pierwszym z nich jest sporządzenie zgłoszenia celnego – drogą elektroniczną przy wykorzystani systemu CELINA lub w formie pisemnej przy pomocy formularza Jednolitego Dokumentu Administracyjnego. Importer musi zapoznać się także z wymaganiami i przepisami związanymi z wprowadzeniem produktu do obrotu na terenie danego kraju. Obowiązany jest także przygotować komplet dokumentów, których wymaga procedura celna.

Do niezbędnych dokumentów zalicza się:

  1. fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość celna towarów;
  2. deklarację wartości celnej (jeśli jest konieczna);
  3. specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
  4. pozwolenie czy zezwolenie, jeśli jest wymagane;
  5. dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeśli informacji tych nie zawiera faktura lub inny dokument;
  6. inne dokumenty, jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
    W przypadku gdy towar podlega akcyzie, importer będzie musiał też dysponować zaświadczeniem o wydaniu podatkowych znaków akcyzy.

Kiedy importer musi uiścić opłaty?

Ostatnim etapem procedury jest uiszczenie cła czy należności podatkowych z tytułu przewozu towarów. Zapłata odpowiednich należności umożliwi wprowadzenie towarów do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Niezbędne opłaty importer musi uiścić w terminie 10 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny. W Polsce import towarów będzie podlegał także opodatkowaniu VAT. Do zapłacenia podatku zobowiązana będzie osoba, na której ciąży obowiązek uiszczenia cła.

Odprawy celne – wsparcie

Zmiany w prawie, skomplikowana procedura i konieczność terminowego uiszczenia opłat oraz zgromadzenia niezbędnej dokumentacji sprawia, że bardzo często importer nie chce samodzielnie zajmować się procedurą celną. W takim wypadku sprawdzi się obsługa celna. Aby uniknąć kłopotów, nerwów i mieć pewność, że cała procedura przebiegnie zgodnie z wymogami, można bowiem skorzystać z pomocy specjalistów – agentów celnych. Agencja celna świadczy pomoc w tym zakresie. Obsługa celna obejmuje cały proces związany z dokonaniem zgłoszenia, przygotowaniem dokumentacji i uiszczeniem niezbędnych opłat. Dzięki wiedzy i doświadczeniu importer może liczyć na szybki przebieg całego procesu i mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną dopilnowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj